O Nás

Revize hasících přístrojů

Revize hasicích přístrojů a hydrantů, včetně revizních zpráv, provádíme od roku 2001.
Mezi naše další služby patří měření nástěnných a podzemních hydrantů. Dále montáže a opravy hasicích přístrojů. Prodáváme hasicí přístroje a další vybavení požární ochrany.

 • Kontrola hasicích přístrojů dle § 9, § 10 vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb., musí být provedena v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy,
  normativními požadavky původní dokumentací výrobce (technologické postupy kontrol hasicích přístrojů) a to pouze oprávněnou osobou
  (vlastnící příslušné oprávnění od výrobce hasicích přístrojů) po každém jeho použití, nebo vznikne-li pochybnost o jeho použitelnosti,
  avšak minimálně 1x ročně.
 • Periodická zkouška, při které se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti
  armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu, se vykonává u hasicích přístrojů
  a) vodních a pěnových – 1x za 3 roky
  b) ostatní – 1x za 5 let

Chcete si objednat revizi hasicího přístroje?
Máte zájem o hasicí přístroj?

Kontaktujte nás! Volejte: 603 265 265 nebo 603 265 403